Budget
to
ORO E ARGENTO (SOFITEL)
ORO E ARGENTO (SOFITEL)
15/20 Gault&Millau
gastronomique, Italian
15/20 Gault&Millau
LA FOURCHETTE
LA FOURCHETTE
French, International - Fusion, Traditionnelle
PEITRY
PEITRY
13/20 Gault&Millau
du terroir, French, From Luxembourg
13/20 Gault&Millau
LA BERGAMOTE
LA BERGAMOTE
13/20 Gault&Millau
French, Végétarienne-fusion, International - Fusion
13/20 Gault&Millau
HOSTELLERIE DU GRUNEWALD
HOSTELLERIE DU GRUNEWALD
13/20 Gault&Millau
Bistronomique, French, gastronomique
13/20 Gault&Millau
LA BOHEME
LA BOHEME
French, Vegetarian, French - Luxemburg, French - Italian
LA POMME CANNELLE
LA POMME CANNELLE
14/20 Gault&Millau
gastronomique, French, Traditionnelle
14/20 Gault&Millau