Budget
to
ORO E ARGENTO (SOFITEL)
ORO E ARGENTO (SOFITEL)
15/20 Gault&Millau
gastronomique, Italian
15/20 Gault&Millau
Restaurant Le PLESS
Restaurant Le PLESS
13/20 Gault&Millau
French - Luxemburg
13/20 Gault&Millau
LA BRIMBELLE
LA BRIMBELLE
French, From Luxembourg, gastronomique
HOSTELLERIE DU GRUNEWALD
HOSTELLERIE DU GRUNEWALD
13/20 Gault&Millau
Bistronomique, French, gastronomique
13/20 Gault&Millau
LA POMME CANNELLE
LA POMME CANNELLE
14/20 Gault&Millau
gastronomique, French, Traditionnelle
14/20 Gault&Millau
*